Jasełka w szkole i przedszkolu!

W myśl Preambuły do Konstytucji RP z 1997 r. nauczanie i wychowanie ma respektować chrześcijański system wartości i służyć rozwijaniu poczucia poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, którego elementem są jasełka i kolędy oraz uroczyste obchodzenie Świąt Bożego Narodzenia.


Tymczasem, coraz częściej docierają do nas informacje o problemach rodziców i nauczycieli, którzy chcieliby wychowywać dzieci w duchu wartości patriotycznych i chrześcijańskich. 


Dlatego eksperci z Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris przygotowali poradnik dla rodziców, w którym przywołują obowiązujące regulacje prawne chroniące prawo rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z wiarą katolicką i w duchu tradycji narodowych.

© Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris 2017